Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Stengde miljøstasjonar

Stengde miljøstasjonar

Alle miljøstasjonar er stengde for private f.o.m. 17. mars og inntil vidare. Innsamlingsrutene for hushaldningsavfall går som vanleg.

For næringskundar:

Miljøstasjonen på Bjørkemoen er åpen for næringskundar, men dette kan endra seg på kort varsel, om situasjonen gjer dette naudsynt.

Dei andre miljøstasjonane er heilt stengde, men dersom du er næringskunde og har behov for å verta kvitt avfall, ber me deg å ta kontakt med IHM på telefon 56 52 99 00, så skal me hjelpa deg.

Meir info på IHM si nettside.