Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Stengde salatbuffetar og liknande frå måndag

Stengde salatbuffetar og liknande frå måndag

Voss herad ber matbutikkar stengja salatbuffetar og andre liknande ordningar der kundane nyttar felles reiiskap til å henta spiseklare varer, til dømes sjølvplukk av smågodt.I sjølvbetjente disk må spiseklare varer vera ferdigpakka.

Voss herad viser til Helsedirektoratet sitt vedtak av 12. mars 2020 som er heimla i smittevernlova om forbod mot matservering frå buffet. 

Dette gjeld frå måndag 16. mars

Viktig presisering: det er ikke noe i veien for at en disk er selvbetjent og har ferskvarer så lenge maten er ferdig pakket, men salatbarer o.l. der publikum typisk benytter felles redskap til å hente spiseklar  mat mener vi rammes av regjeringens forbud.