Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Testtelefonen og testing ved testsenteret

Testtelefonen og testing ved testsenteret

Innbyggjarar i Voss herad vert testa i Lekvebakken 15 C på Voss. Du må ringa og avtale tid for testing før du kjem. 

For at dette skal verta gjort under kontrollerte forhold må ein ringe 900 89 662 for å tinga time. Testing forgår utendørs, og kjem ein i bil vil testen forgå der. Testing vert utført av helsepersonell.  Ein kan ikkje møta opp utan time fordi det er viktig at me ikkje samlar mange menneske på same plass. Ta med deg legitimasjon. Minner om å lese FHI sine retningslinjer for testing.

Testdagar: tysdag og torsdag

Telefontid for tinging av time: mandag-fredag kl.10.00 - 12.00
Ved stor pågang må ein pårekna kø på telefonen.

For generelle spørsmål om Korona oppmodar me innbyggjarane til å ringa til den nasjonale informasjonstelefonen for Korona: 815 55 015 eller å lese på FHI sine heimesider for oppdatert informasjon om viruset. 

Korona testsenter FAQ

Kontakt

Testtelefon for korona
Telefon 900 89 662

Opningstid

Kvardagar 10:00-12:00

Korona testsenter

Adresse: 

Lekvebakken 15
5700 Voss

Testing vert gjennomført: 

Tysdag og torsdag 

Ring testtelefonen for å tinga time til testing.