Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Om vaksine og status

Om vaksine og status

Alle over 75 som har registrert seg har fått tilbod om vaksine i veke 14 og 15. Me startar i veke 15 med prioriteringsgruppe 4. 

Status vaksinering
 

Status vaksinering pr veke 14 (PDF, 78 kB)

 

Vaksinering 

Alle over 75 som har registrert seg har fått tilbod om vaksine i veke 14 og 15. Me startar i veke 15 med prioriteringsgruppe 4. 

Gruppe 4: 

Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høg risiko for alvorleg forløp (merka med * i listen under). Her samarbeider me med fastlegane . 

  • Organtransplantasjon* 

  • Immunsvikt*  

  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese, Downs syndrom)*  

  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon* 

  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året**  

«Fra 15.mars 2021 anbefaler Folkehelseinstituttet å forskyve intervallet mellom dosene til 6 uker. 

Et forlenget intervall mellom dosene vil bidra til at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom. Oppfølgingsstudier fra bruk av vaksinen i Storbritannia tilsier at beskyttelsen mot et mer alvorlig forløp av sykdommen etter første dose mRNA-vaksine er god i minst 6 uker. Dette har ikke tilbakevirkende kraft, slik at de som har fått satt mRNA-vaksine frem til 15. mars skal opprettholde sin avtale om andre dose 21 dager etter første dose. Alle som får første dose på mandag 15. mars eller senere skal få en avtale om dose to 6 uker senere. 

Dersom det har gått lenger enn 6 uker, er likevel begge doser tellende og man må ikke starte på nytt. 

Individer som mottar visse typer immunmodulerende behandling som gir alvorlig immunsuppresjon som f.eks ved hematologisk kreft, immunsviktsykdom, benmargstransplanterte, organtransplanterte og lignende tilstander bør, i den grad det er mulig, vaksineres med et intervall på 3 uker mellom dosene. Pasientene bør informeres om at de oppnår best beskyttelse først noe tid etter 2. vaksinedose. Selv om de er vaksinert, bør de fortsette å følge gjeldende smittevernråd for risikogrupper.» ref.FHI .

Meld frå til vaksinatør dersom du har avtale med din lege om kortare intervall enn 6 veker mellom dose 1 og dose 2. 
Me ber om at alle i gruppe 4 som ynskjer vaksine registrerer seg eller ringer vaksinetelefonen 90089662. 

Det er no vel 5500 personar som har meldt si interesse for vaksine. Me oppmodar alle over 18 år å melda seg enten via nettsida til Voss Herad eller på vaksinetelefonen .

Frå veke 16 vaksinerer me alle på Voss ungdomsskule,  og me vaksinerer framleis berre vaksinen frå Pfizer ( Comirnaty).

 

Vaksine

Voss herad vil informera på nettsidene og i lokalmedia. Voss herad ber alle, både pårørande og andre som kjenner folk i risikogruppene, om å dela informasjonen, slik at dei innbyggjarane som ikkje er vane med digitale løysingar får med seg informasjonen.