Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Registrering for vaksine mot covid-19

Registrering for vaksine mot covid-19

Voss herad legg opp til at innbyggjarane melder si interesse for vaksine digitalt frå Voss herad si nettside.
Du må ha BankID for å nytta tenesta. 
For dei som ikkje kan nytta digital tinging, vil dette kunne gjerast på telefon 900 89 662. 
Vaksinetelefonen er open på kvardagar frå kl 09- 12, tast 2 for vaksinering

 

Viktig informasjon om timebestilling til Koronavaksine:

Alle som ynskjer å vaksinere seg mot Covid- 19 må registrere seg i Helseboka

Ein treng ikkje registrere i Helseboka på nytt dersom ein har gjort dette tidlegare.

For å registrere deg trykk her: Helseboka 

Dei som har registrert seg i Helseboka vil få sms med tilbod om å bestille seg time til vaksinering når det nærmar seg dato for vaksinasjon

Du kan sjølv logge inn på www.helseboka.no for å sjekke om du er registrert.

Når det er din tur til å få vaksine vil du få ein sms med lenkje til bestilling:
1. Opne lenkja og bestill deg time til både dose 1 og dose 2 
2. Velg deg eit ledig tidspunkt den dagen det er ledige timar.
3. Bestill time raskt etter at du mottek melding
4. Dersom du har registrert fleire personar med same telefonnummer, sjekk initialane i teksten som viser kven av dykk som får tilbod om vaksine.

Dersom du syns dette er vanskeleg be pårørande eller andre om hjelp.

 -------------------------------------------

 

Voss herad oppmodar pårørande og andre om å bistå dei som treng hjelp med å melda seg

Vaksinen er frivillig og gratis. Bebuarar på institusjon og i omsorgsbustader får tilbod om vaksine der dei bur, og treng ikkje tinga seg vaksine. 

Du bestiller sjølv time til vaksinasjon. Du vil få sms med tilbod om å bestille deg time når det er din tur i køen. Dersom du har behov for å avbestille ein time til vaksinering som du allereie har fått tildelt ber me deg om å ta kontakt med vaksinetelefonen telefon 900 89 662 for å gi beskjed om dette. 

Me oppmodar om at du tek i mot tilbodet og bestiller deg time til vaksinasjon når det er din tur. Du må kunne stille til time både til dose 1 og dose 2.

Nytt frå 14.06.2021: FHI melder om endring i anbefalt doseintervall frå 14.06.2021. Frå prioriteringsgruppe 8 - 11 er no anbefalt doseintervall mellom fyrste og andre dose 12 veker. Alternativet til å bestille seg time til dose 2 vil altså vere 12 veker etter at du har bestillt deg time til dose 1. 

Det betyr at eventuelle etternølarar som er i gruppe 1-7 og som fyrst no registrerer seg for vaksine også vil bli tildelt timer med 12 vekers mellomrom. Ettersom FHI regner alle som har fått ein dose som fullt beskytta i veke 3 til 15 etter denne dose vil det endra intervallet ikkje ha noken medisinske konsekvensar for etternølarane. 

 

Ver gild å bestille deg time så snart som råd etter at du har motteke sms med invitasjon til å bestille deg time. Merk: det er viktig at du mottek ein sms med bekrefting på at timebestillinga er gjennomført. 

Frå veke 25 vil vaksinasjon verte gjennomført i Voss idrettshall

Voss herad vil informere på nettsidene og i lokalmedia. Voss herad ber alle, både pårørande og andre som kjenner folk i risikogruppene, om å dele informasjonen slik at dei innbyggjarane som ikkje er vane med digitale løysingar får med seg informasjonen.
 

Prioriteringsrekkefylgje av risikogruppene :

1. Bebuarar i sjukeheim

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personar mellom 18* og 64 år med sjukdom/tilstand med høg risiko for alvorleg forløp (merket med * i lista over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdom/tilstand (sjå lista over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdom/tilstand

7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdom/tilstand

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18- 24 år og samtidig alder 40- 44 år

11. Alder 25- 39 år
 

Sjukdomar / tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp ( merka med * i lista under) Prioriteringsgruppe 4. Her samarbeider me med fastlegane

  • Organtransplantasjon*  
  • Immunsvikt*  
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
     

Utfyllande informasjon om dei ulike prioriteringsgruppene/FHI

 

Digital registrering for koronavaksine

NB! Du må ha BankID for å nytta tenesta.