Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Rogne barnehage

Rogne barnehage

Visjon - Rogne barnehage, ein stad for tryggleik, glede og fellesskap

Rogne barnehage er ein privat, foreldreeigd barnehage. Barnehagen ligg sæntrumsnært i rolege omgjevnadar i det gamle speidarhuset, ved Ole Bull Akademiet. Rogne barnehage er ein, ein-avdelings barnehage med 18 plassar.

I Rogne barnehage skal alle barn oppleva tryggleik, glede og fellesskap. Dei skal bli møtt av trygge og støttande vaksne, og dagleg oppleva glede og kjensle av å meistra.

Satsingsområdet vårt er språk og natur: Barna skal få varierte opplevingar og erfaringar med språket som kommunikasjonsmiddel og bli glade i å lesa bøker. Saman med barna skal me utforska naturen og ha fine opplevingar på turar i nærområdet. 

 

Barnehagetilbod

Opningstid   07:30 - 16:30
Ferie Barnehagen held stengt veke 29, 30 og 31, mellom jul og nyttår, måndag - onsdag før skjærtorsdag, samt 5 planleggingsdagar i løpet av året.
Plasstilbod  

Kontakt

Hilde Seim Herfindal
Styrar
E-post
Telefon 941 89 133

Adresse

Strengjarhaugen 11

5704 Voss

Telefon 94 18 91 33