Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Vetlebarnehagen

Vetlebarnehagen

Satsingsområde - Språk, leik og sosial kompetanse

Vetlebarnehagen er ein privat familiebarnehage som ligg i Haugamoen, i nærleiken av Voss sentrum. Vetlebarnehagen er ein, ein-avdelings barnehage med plass til 10 barn i alderen 1-5 år.

Barnehagen ligg i rolege omgjevnadar  i Haugamoen, noko som gjev oss mange fine turplassar i gangavstand frå barnehagen, mellom anna i Prestegardsmoen. Barnehagen nyttar seg også av tilboda sentrum har å by på. Me er opptekne av at alle barn skal bli sett, at dei skal få oppleva samhald, glede og trivsel og bli den beste utgåva av seg sjølv.

Vetlebarnehagen vert lagt ned hausten 2020.

Barnehagetilbod

Opningstid    07:30 - 16:30
Ferie Barnehagen har stengt jul, påske og 4 veker på sommar, samt 6 planleggingsdagar i året
Plasstilbod  

Kontakt

Hilde Hernes
Styrar
E-post
Telefon 476 31 493

Adresse

Tverrvegen 11

5700 Voss

Telefon 56 51 03 90