Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Er du bekymra for eit barn eller ein ungdom, skal du tak kontakt med barneverntenesta. Barn og ungdom kan sjølv ta kontakt med oss.

Er du eit barn eller ein ungdom kan du også ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge

Adresse

Gurid Almenningens plass 1, 5704 Voss

Postadresse: Voss Barnevernteneste, Postboks 43, 5701 Voss

Telefon: 56 52 13 10