Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Kontakt barnevernstenesta

Kontakt barnevernstenesta

Opningstider: Måndag - fredag, frå 9:00 - 15:00

Besøksadresse: Knutepunktet Voss, Gurid Almenningens plass 1, 5704 Voss

Postadresse: Voss Barnevernteneste, Postboks 43, 5701 Voss

Telefon: 56 52 13 10
 

Barnevernsvakta

Utanom ordinær opningstid må du ta kontakt med barnevernsvakta (PDF, 14 kB).
Den er bemanna i tidsrommet kl 15.00-09.00 på kvardagar og heile døgnet i helger og høgtider.