Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kontakt barnevernstenesta

Kontakt barnevernstenesta

Opningstider: Måndag - fredag, frå 9:00 - 15:00

Besøksadresse: Regimentsvegen 158, på Tvildemoen

Postadresse: Voss Barnevernteneste, Postboks 43, 5701 Voss

Telefon: 56 52 13 10

 

 

I akuttsituasjonar utanom kontortid

Utanom kontortid kontaktar du politi eller legevakt;

Politi: 02800 (Politiet kan også fatta eigne vedtak i akuttsituasjonar)

Legevakt: 116 117

Alarmtelefon for born og unge: 116 111