Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

 

Samleside for frivillig innsats i samband med korona finn du her: Samleside frivillig innsats

 

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Grunnskuleopplæring for vaksne

Grunnskuleopplæring for vaksne

Opplæring i norsk, norsk som andrespråk, matematikk, samfunnsfag, engelsk og natur- og miljøfag.

Mål for opplæringa

Deltakarane skal få kunnskapar og ferdigheiter tilsvarande 10-årig grunnskule.

Kven kan delta?

Vaksne som treng grunnskuleopplæring har rett til det

Grunnskule for vaksne gjev grunnlag for inntak i vidaregåande opplæring

Deltakarane bestemmer sjølv kor mange fag dei vil ta

Opplæringa vert tilpassa den enkelte sitt behov.

Adresse

Postboks 145

5701 Voss

Telefon: kontor 56 51 94 90

Telefon: rektor 481 31 149