Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

 

Samleside for frivillig innsats i samband med korona finn du her: Samleside frivillig innsats

 

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Norskkurs for innvandrarar

Norskkurs for innvandrarar

Vi underviser etter Opplæringsplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, Lov om Introduksjonsordning §17.

Opplæring vert gitt på alle i nivå og føregår på dagtid ved Voss vaksenopplæring.

Mål for opplæringa;

Kursa fører fram til norskprøve på nivå A1, A2, B1 og B2.

Kven kan delta?

Flyktningar

Familieforeinte

Asylsøkjarar

Eigne betalingskurs/periodar for arbeidsinnvandrarar

 

Nivå:

Spor 1 for deltakarar med liten eller ingen skulegang

Spor 2 for deltakarar med noko skulegang

Spor 3 for deltakarar med god allmennutdanning

Opplæringa vert tilrettelagt etter behov.

 

Påmelding til norskkurs finn du her (DOCX, 285 kB)

Påmelding til norskprøve finn du her (DOCX, 285 kB)

Påmelding til kombikurs finn du her (DOCX, 288 kB)

Adresse

Postboks 145

5701 Voss

Telefon: kontor 56 51 94 90

Telefon: rektor 481 31 149