Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Vangen skule

Vangen skule

Visjon - Trivnad, tryggleik og læring i eit kreativt miljø.

Vangen skule er ein barneskule som er lokalisert i sentrum av Vossevangen, med omlag 270 elevar og 50 tilsette. Skulen ligg midt i sentrum i ei av bygda sine grøne lunger, med kort veg til Prestegardsmoen og Vangsvatnet.

Som heradet sin største 1.-7.trinnsskule, jobbar ein kontinuerlig med korleis nå elevar med tilpassa undervisning. Eit av verkemidla for å nå dette er gjennom "Vurdering for læring". Skulen har eit flott uteområde der det er lagt til rette for aktivitetar av ulikt formål: klatreløype, husker, kunstgrasbane og sklier. 

 

 

Satsingsområder i Vossaskulen

Vossaskulen arbeidar kontinuerlig med kvalitetsutvikling for å skapa gode tenester for brukarane våre.

Skulane i Voss herad arbeidar skuleåret 19/20 med førebuing til ny læreplan. Eit anna hovudsatsingsområde er digitalisering. Målsetjinga vår er at me innan 2021 skal ha 1:1 dekning med læringsbrett eller PC til alle elevar i Voss herad etter oppsett plan.

Vangen skule tilbyr leksehjelp for elevar på 2.-4.trinn

 

Informasjon kring SFO

Kontakt

Kristine Jordalen
Rektor
E-post
Telefon 995 73 580

Adresse

Hestavengen 24

5700 Voss

Telefon: 56 51 96 96

Telefon SFO: 979 97 137/918 74 230

Epost: vangen.skule@voss.kommune.no

Opningstider

SFO
SFO
Før skuletid Etter skuletid
07:30 - 08.00 13:40 - 16.15