Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Vossestrand barne- og ungdomsskule

Vossestrand barne- og ungdomsskule

Visjon - Ein god stad å vera, ein god stad å læra.

Vossestrand barne- og ungdomsskule er ein kombinert barne- og ungdsomsskule, som ligg på Sundve, omlag 20 kilometer nordaust for Voss sentrum. Skulen ligg landleg til, og har fleire mogelegheiter for turar i umiddelbar nærleik.

Skulen arbeider med betre læringsmiljø, fortset arbeidet med vurdering for læring, samt lesing i alle fag - mellom anna gjennom STL+ (Skrive seg til lesing). Ved å fokusera på tryggleik og trivnad, nyter elevar godt av uteareal som fremjar aktivitet. Kunstgrasbane, klatremogelegheiter, ballbinge og skogsområde.

 

 

 

Satsingsområder i Vossaskulen

Vossaskulen arbeidar kontinuerlig med kvalitetsutvikling for å skapa gode tenester for brukarane våre.

Skulane i Voss herad arbeidar skuleåret 19/20 med førebuing til ny læreplan. Eit anna hovudsatsingsområde er digitalisering. Målsetjinga vår er at me innan 2021 skal ha 1:1 dekning med læringsbrett eller PC til alle elevar i Voss herad etter oppsett plan.

 

Vossestrand barne- og ungdomsskule tilbyr leksehjelp for elevar på 2.-4.trinn.

 

Informasjon kring SFO

Kontakt

Kari Dregelid
Rektor
E-post
Telefon 915 54 845

Adresse

Vossestrandvegen 714

5736 Vossestrand

Telefon: 56 52 13 37/952 62 032

Telefon SFO: 469 07 404

Epost: vossestrand.skule@voss.kommune.no

Opningstider

SFO
SFO
Før skuletid Etter skuletid
07:30 - 08.00 13:40 - 16.15