Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Spesialpedagogisk hjelp - Lov om barnehagar § 19 a.

Spesialpedagogisk hjelp - Lov om barnehagar § 19 a.

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom dei har særlige behov for det. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gje barn tidleg hjelp og støtte i utvikling og læring av til dømes språklege og sosiale ferdigheiter.

Spørsmål og svar - Lov om barnehage § 19 a