Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Aktivitetar og møteplassar for seniorar

Aktivitetar og møteplassar for seniorar

 

Informasjonshefte finn du her (PDF, 4 MB)

I informasjonsheftet vil du finne ei oversikt over ulike aktivitetstilbod og møteplassar for seniorar i Voss herad. 
Aktivitetane er drivne av frivillige og ideelle organisasjonar, kyrkja eller kommunen. 
Me vonar du oppdagar tilbod som kan høve for deg, og at du vert inspirert og motivert til å bli med!
Med atterhald om at tilbod, tidspunkt og kontaktperson kan verte endra.
 

Kommunale aktivitetstilbod

 

friskus.com kan du enkelt finna varierte aktivitetar på Voss som passar for deg!

Datahjelp på biblioteket i sommar

Bli frivillig!

Det å vere frivillig er ein flott aktivitet som gjev både meining og glede! Fleire organisasjonar ynskjer seg og treng fleire frivillige. Meir informasjon om kva det inneber å vere frivillig, får ein ved å kontakte laga og organisasjonane direkte.

 Voss Frivilligsentral ynskjer seg frivillige til besøksven-ordninga, og til å hjelpe til i dei ulike aktivitetane dei driv. tlf. 56 51 03 70

 

 

 

 Voss Røde Kors Omsorg har behov for fleire frivillige til blant anna besøkstenesta, leksehjelp, norsktrening, flyktningguide og Barnas Røde Kors. Her kan ein velja seg ein aktivitet! Å bidra som frivillig er sosialt og kjekt, ein møter kjekke deltakarar og andre frivillige samtidig som ein gjer ein innsats for samfunnet. Ein gong i månaden vert alle frivillige invitert til felles sosialt samvær med fagleg påfyll, underhaldning og mat. Interessert? 

Kontakt aktivitetskoordinator: Marit Nedkvitne, tlf. 900 55 083, marit.nedkvitne@redcross.no 

 

Takk til alle som gjev litt av seg sjølv, for at andre skal ha det bra! Takk til dei som tek seg litt tid og viser omsorg. Takk til dei frivillige og til dei som bryr seg.

 

Kontakt