Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Fysioterapi

Fysioterapi

Du kan ta kontakt med ein fysioterapeut dersom du har utfordringar i forhold til bevegelse og funksjon. 
Fysioterapeutane førebyggjer og behandlar sjukdom og plager i muskel- og skjelettsystemet. 

Kven kan få tilbodet? 

Dersom du har skada deg eller av andre grunnar har nedsatt fysisk funksjon, kan du få hjelp av fysioterapeut 

Kva kan du få hjelp til? 

 • Observasjon, undersøking og vurdering  
 • Kartlegging av funksjon og råd om å tilpasse aktivitetar og arbeidsvanar  
 • Råd og rettleiing for å betre eller bevara funksjon og førebyggja sjukdom og skade 
 • Tilrettelegging av dei fysiske omgjevnadane heime, i barnehagen, på skulen eller arbeidsplassen 
 • Trening med sikte på at du skal klare viktige daglege funksjonar  
 • Utprøving, hjelp til søknad om og opptrening i bruk av tekniske hjelpemiddel 
 • Råd og rettleiing til pårørande/foreldre og andre samarbeidsgrupper  
 • Gruppetrening 
 • Individuell behandling  
 • Vere med på å setje realistiske mål for habilitering/rehabilitering  
 • Vere med å utarbeide Individuell plan 
 • Oppfølging etter utskriving frå institusjon/sjukehus 
 • Førebyggjande tiltak i skule/barnehage
 • Kvardagsrehabilitering 

Slik søkjer du 

Du kan ringe fysioterapeutane 
Her finn du ein liste over fysio- og ergoterapeutar i kommunen

Søknadsfrister 

Det er ingen søknadsfrist, ein søkjer ved behov. 

Kontakt

Avdeling for førebygging og rehabilitering

Hagahaugvegen 30
5705 Voss

Telefon: 56 52 25 00