Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering

Målet med kvardagsrehabiliteringa er at du skal bli meir uavhengig, og tryggare i eigen kvardag. 

Kven kan få tilbodet? 

Du som oppleve redusert evne til å utføra eit eller fleire daglege gjeremål, som har ynskje om å meistre kvardagen din igjen. 

Mottakar av teneste må ha eit ynskje om endring og vere innstilt på å gjere ein innsats for å vinne att det ein tidlegare meistra. 

Føremålet med tenesta er å bidra til at innbyggjarar skal klare seg best mogleg i eige liv.

Kva kan du få hjelp til? 

  • Vurdera situasjonen og leggja ein plan for trening 
  • Me trenar saman med deg på å styrka fysikken, bli trygg og å meistre praktiske daglege gjeremål. 
  • I samarbeid med deg utformar me mål for rehabiliteringsperioden 
  • Tjenesta kvardagsrehabilitering blir utført heime hjå deg og er tidsavgrensa til maks tre månader. 

Søknadsprosessen


 

Kontakt

Avdeling for førebygging og rehabilitering

Hagahaugvegen 30
5705 Voss

Telefon: 56 52 25 00