Aktivitetar og møteplassar for seniorar

Aktivitetar og møteplassar for seniorar 

I informasjonsheftet (PDF, 4 MB) finn du ei oversikt over ulike aktivitetstilbod og møteplassar for seniorar. Me vonar du oppdagar tilbod som passar for deg, og at du vert inspirert og motivert til å bli med!

Aktivitetane er drivne av frivillige og ideelle organisasjonar, kyrkja eller kommunen. Med atterhald om at tilbod, tidspunkt og kontaktperson kan verta endra.
 

Kommunale aktivitetstilbod

 

 

friskus.com kan du enkelt finna varierte aktivitetar på Voss som passar for deg!

Bli frivillig!

Det å vera frivillig er ein flott aktivitet som gjev både meining og glede! Fleire organisasjonar ynskjer seg og treng fleire frivillige. Meir informasjon om kva det inneberer å vera frivillig, får du ved å kontakte laga og organisasjonane direkte.

 

Voss Frivilligsentral ynskjer seg frivillige til besøksvenordninga, og til å hjelpa til i dei ulike aktivitetane dei driv. tlf. 56 51 03 70

 

 

 

 

 Voss Røde Kors Omsorg har behov for fleire frivillige til mellom anna besøkstenesta, leksehjelp, norsktrening, flyktningguide og Barnas Røde Kors. Her kan ein velja seg ein aktivitet! Å bidra som frivillig er sosialt og kjekt, du møter kjekke deltakarar og andre frivillige, samtidig som du gjer ein innsats for samfunnet. Ein gong i månaden vert alle frivillige invitert til felles sosialt samvær med fagleg påfyll, underhaldning og mat. Interessert? Ta kontakt med aktivitetskoordinator: Marit Nedkvitne på telefon 900 55 083, eller e-post marit.nedkvitne@redcross.no 

 

Takk til alle som gjev litt av seg sjølv, for at andre skal ha det bra!

Takk til dei som tek seg litt tid og viser omsorg. Takk til dei frivillige og til dei som bryr seg.