Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Andre kommunale legetenester

Andre kommunale legetenester

Voss herad er organisert med legetenester i ulike avdelingar og med ulik målgruppe. På denne sida finn du kva område det er kommunal legeteneste. 

Lover og reglar 


Helse- og omsorgstenestelova 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30  

Pasient- og brukerrettighetslova 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 

Fastlegeforskriften 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842 

Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-843 

Akuttmedisinforskriften 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-03-20-231 

Forskrift om øyeblikkelig hjelp døgntilbud 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-13-1287 

Kontakt

Andre kommunale legetenester

ØHD-senger 

Voss sjukeheim 
Sjukehusvegen 15 
5704 Voss 
Telefon: 56 52 15 00 

Tilsynslege på sjukeheimane:

Voss sjukeheim 

Sjukehusvegen 15 
5704 Voss 
Telefon: 56 52 15 00 

Vetleflaten omsorgssenter 

Hardangervegen 49 
5705 Voss 
Telefon: 56 53 12 00 

Vossestrand omsorgstun 

Oppheimsvegen 35 
5713 Vossestrand 
Telefon: 56 52 90 60 

Kommunelegekontoret

Uttrågata 15 
5700 Voss 
Telefon: 56 53 30 60