Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

 

Samleside for frivillig innsats i samband med korona finn du her: Samleside frivillig innsats

 

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Øyeblikkeleg legehjelp - Legevakt

Øyeblikkeleg legehjelp - Legevakt

Legevakta si oppgåve er å gje deg hjelp med helseproblem som må behandlast så raskt at fastlegen ikkje kan nyttast. 

Kven kan få tilbodet? 

Alle som treng øyeblikkeleg legehjelp og som oppheld seg i kommunen. 

Kva kan du få hjelp til? 

Legevakta si oppgåve er å gje deg hjelp med helseproblem som må behandlast så raskt at fastlegen ikkje kan nyttast. 

Prisar 

Tenesta vert prisa etter gjeldande statlege satsar 

Lover og reglar 

Helse- og omsorgstenestelova 

Pasient- og brukerrettighetslova 

Fastlegeforskriften 

Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen 

Akuttmedisinforskriften 

Forskrift om øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

Kontakt

Legevakta

Sjukehusvegen 16 
5700 Voss 
Tlf: 116 117 (56530430) 

Opningstid i legevaktlokale: 

Kvardag kl.16.00 - 08.00 
Heile døgnet i helg og heilagdagar.
Kvardag dagtid: Fastlegekontor