Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Kreftkoordinator / kreftsjukepleiar

Kreftkoordinator / kreftsjukepleiar

Kreftkoordinator har kunnskap om kreftomsorg og lindrande behandling. Dette er eit tilbod for menneske som er ramma av kreft, og deira pårørande. 

Kven kan få tilbodet? 

Menneske som er ramma av kreft, og deira pårørande. Også andre innbyggjarar som har spørsmål, kan ta kontakt med kreftkoordinator. Dette er eit lågterskeltilbod, det betyr at du ikkje må søkja om tenesta og at ein kvar som ynskjer det, kan ta kontakt med kreftkoordinator. 

Kva kan du få hjelp til? 

Kreftkoordinatoren i Voss kommune skal ha oversikt over relevante tilbod og tenester innan kreftbehandling og kreftomsorg. Kreftkoordinatoren gir informasjon og rettleiing til kommunen sine andre tenester og samarbeidspartar, og arbeider for å sikre at alle kreftramma får det same tilbodet. Kreftkoordinatoren skal dermed sikre at gode rutinar bidreg til god kvalitet i kreftomsorga og at  du som pasient og/eller pårørande opplever stor grad av tryggleik og ivaretaking. Dersom du som kreftpasient skulle oppleva svikt i oppfølginga frå kommunen, kan du ta kontakt med kreftkoordinator. Andre samarbeidspartar kan også ta kontakt i slike tilfelle. 

Prisar 

Tenesta er gratis

Kontakt

Kreftkoordinator
E-post

Voss sjukeheim 
Sjukehusvegen 15 
1.etasje
5704 Voss
Telefon: 99207129 

Opningstider: 

Kvardagar mellom kl. 08.00 - 15.30 

Kreftkoordinator er også på biblioteket, Voss kulturhus, kvar tysdag mellom kl.13 -15