Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Demenskoordinator og utgreiing av demens

Demenskoordinator og utgreiing av demens

Du kan ta kontakt med demenskoordinator dersom du har trong for informasjon, utgreiing og oppfølging av demenssjukdom.  

Kven kan få tilbodet? 

Hukommelses teamet og oppfølging av demenskoordinator er eit lågterskeltilbod og innbyggjarar kan ta kontakt utan avtale. 

Kva kan du få hjelp til? 

Demens er ei av dei vanlegaste sjukdomstilstandane blant eldre og heradet tilbyr utgreiing av eldre personar med symptom på demens. Tidleg diagnostisering gjer det mogleg for personar med demens å ta viktige avgjersler medan dei enno har samtykkekompetanse, og pårørande kan få god og naudsynt oppfølging, informasjon og avlasting så tidleg som mogleg.     

Slik søkjer du 

Demenskoordinator kan treffast på telefon.
Måndag – torsdag kl.08.00 – 15.30 

Søknadsfristar 

Det er inga søknadsfrist 

Kontakt

Hukommelsesteam

Telefon: 91874206

Opningstid: 

Måndag – torsdag kl.08.00 – 15.30