Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Matombringing

Matombringing

Dersom du ikkje er i stand til å ivareta eige ernæringsbehov som fylgje av sjukdom eller funksjonssvikt kan du få hjelp frå heimetenesta til levering av middag etter kok-kjøl metoden, det vert levert kald middag. 

Kven kan få tilbodet? 

Heimebuande med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming som ikkje er i stand til å ivareta sitt eige ernæringsbehov. Det er eit vilkår at ein pliktar seg til kjøp av minst 3 middagar i veka.   

Kva kan du få hjelp til? 

Dersom du ikkje er i stand til å ivareta eige ernæringsbehov som fylgje av sjukdom eller funksjonssvikt kan du få hjelp frå heimetenesta til levering av middag etter kok-kjøl metoden, det vert levert kald middag. 

Søknadsprosessen

Lover og reglar 

Matombringing er ikkje ei lovpålagt teneste. 

Kontakt

Tildelingskontoret
E-post

v/ Voss sjukeheim   
Sjukeheimsvegen 15  
5704 Voss  
Tlf: 56 52 13 00 / 04