Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kortidsopphald i institusjon

Kortidsopphald i institusjon

Du kan søkje om korttidsopphald i institusjon dersom du for eksempel treng rehabilitering etter sjukdom, observasjon eller medisinsk vurdering som ikkje krev innlegging i sjukehus.

Kven kan få tilbodet? 

Brukarar som for ein tidsavgrensa periode har trong for observasjon, vurdering, pleie, behandling, tilsyn og/eller rehabilitering eller omsorg ved livets slutt. 

Kva kan du få hjelp til? 

  • observasjon 
  • vurdering 
  • pleie
  • behandling
  • tilsyn og/eller rehabilitering
  • omsorg ved livets slutt.

Kriteria og vilkår:

Det er kommunen saman med deg som søkjar som bestemmer kva teneste som skal verta gitt. 

Ein skil mellom ulike typar korttidsopphald: 

Lovpålagde korttidsplassar:

Ikkje lovpålagde korttidsplassar:

 

Søknadsprosessen

Lover og reglar 

Kontakt

Sjukeheimane

Voss sjukeheim

Sjukehusvegen 15
5704 Voss
Tlf: 56 52 15 00

Vetleflaten omsorgssenter

Hardangervegen 49
5705 Voss
Tlf: 56 53 12 00

Vossestrand omsorgstun

Oppheimsvegen 35
5713 Vossestrand
Tlf: 56 52 90 60

Granvin sjukeheim

Eidesvegen 24
5736 Granvin
Tlf: 56 52 41 40

Rehabiliteringsavdelinga 

Hagahaugvegen 30
5705 Voss
Tlf: 56 52 25 00