Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Følgjekort / ledsagarbevis

Følgjekort / ledsagarbevis

Har du ein fysisk eller psykisk funksjonshemming med trong for bistand til dei fleste av gjeremåla i dagleglivet kan du søkja om følgjekort/ledsagarbevis. 

Kven kan få tilbodet? 

Har du ein fysisk eller psykisk funksjonshemming med trong for bistand til dei fleste av gjeremåla i dagleglivet kan du søkja om følgjekort/ledsagarbevis. Det vert ikkje gjort ei økonomisk behovsprøving i samband med søknaden. Ordninga er ikkje avhengig av om du mottek trygdeytingar.

Kva kan du få hjelp til? 

Har du ein fysisk eller psykisk funksjonshemming med trong for bistand til dei fleste av gjeremåla i dagleglivet kan du søkja om følgjekort/ledsagarbevis. 

Søknadsprosess ledsagarbevis


Lover og reglar 

Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.