Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

 

Samleside for frivillig innsats i samband med korona finn du her: Samleside frivillig innsats

 

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Følgjekort / ledsagarbevis

Følgjekort / ledsagarbevis

Har du ein fysisk eller psykisk funksjonshemming med trong for bistand til dei fleste av gjeremåla i dagleglivet kan du søkja om følgjekort/ledsagarbevis. 

Kven kan få tilbodet? 

Har du ein fysisk eller psykisk funksjonshemming med trong for bistand til dei fleste av gjeremåla i dagleglivet kan du søkja om følgjekort/ledsagarbevis. Det vert ikkje gjort ei økonomisk behovsprøving i samband med søknaden. Ordninga er ikkje avhengig av om du mottek trygdeytingar. Ein kan søkje om ledsagarbevis etter fylte 8 år.   

Kva kan du få hjelp til? 

Har du ein fysisk eller psykisk funksjonshemming med trong for bistand til dei fleste av gjeremåla i dagleglivet kan du søkja om følgjekort/ledsagarbevis. 

Søknadsprosess ledsagarbevis


Lover og reglar 

Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.