Voss Herad

Psykisk helse og rusarbeid

Treng du nokon å snakke med om psykisk helse eller rus utfordringar?

Ta kontakt på telefon 480 14 570 (kl. 8-21)
Pårørande og andre som har behov for råd og rettleiing er også velkomen til å ta kontakt.
Er det akutt krise: ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Psykisk helse og rusarbeid

Avdeling for psykisk helse og rusarbeid gjev tilbod til vaksne med utfordringar knytt til psykisk helse og/eller rus. For born og unge gis tenestetilbodet frå helsestasjon eller skulehelsetenesta, PPT og barneverntenesta.

Psykisk helseteneste

Rus

Oasen aktivitetssenter

Aktivitetstilbod

Friskliv og meistring

Last ned brosjyre for avdeling for psykisk helse og rusarbeid her (PDF, 247 kB)