Voss Herad

Sjukeheim og omsorgsbustad

 

 

Sjukeheim og omsorgsbustad

Butilbod for deg når det er vanskeleg å bu heime, anten fordi det er utrygt, ikkje tilrettelagt eller einsamt å bu i eigen heim, eller du treng pleie og omsorg i ein avgrensa eller lengre periode.

Sjukeheim

Eit tilbod for deg som ikkje kan bu heime. På sjukeheim finnes det opphald for deg som treng ulike formar for pleie og omsorg i ein avgrensa eller lengre periode.

 

Omsorgsbustad

Eit tilbod for deg som har behov for tilrettelagt bustad.