Voss Herad

Vald og seksuelle overgrep

Vald og seksuelle overgrep

Nyttige lenkjer, rettleiing og kunnskap om vald for alle

Nasjonal rettleiar mot vald i nære relasjonar for helse og omsorgstjenestene

TryggEst - Bufdir si ressursside for vern av risikoutsatte vaksne

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - forskning og rapportar

Dinutvei.no - nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finn du også ein spørsmål-svarteneste kor du som stiller spørsmål er anonym.

Hvorlite.no - politiets informasjonsside om vold i nære relasjoner

Østre Agder krisesenters oversikt over nettsider med hjelp og rettleiing. 

Nyttige lenkjer, rettleiing og kunnskap om vald for tilsette i Voss herad

Flytskjema til handlingsplan mot vald i nære relasjonar (PDF, 151 kB)