Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Voss herad si handlingsplan mot vals i nære relasjonar vart vedteken i Heradstyret 24.september 2020. Planen gjeld frå 2020 – 2024. Hovudmålet i planen er at innbyggarane i Voss herad skal leva eit liv utan vald. Planen er satt saman av to delar – ein kunnskapsoversikt og ein tiltaksliste

Handlingsplanens kunnskapsoversikt

Våga å sjå - tora å spørja - mot til å handla

Handlingsplanen inneheld kunnskap om vald, bekymringsteikn og kva ein skal gjera når ei bekymring oppstår. Planen skal vera eit verktøy for å forhindra, avdekka og handtera all form for vald i nære relasjonar. Gjennom bevisstgjering og kunnskap om vald i nære relasjonar ynskjer me å formidla ei haldning om nulltoleranse mot vald og seksuelle overgrep.

Handlingsplanen skal medverka til at alle som arbeider og/eller er i kontakt med barn, unge og vaksne i alle aldrar, skal våga å sjå, tora å spørja og ha mot til å handla slik at valden tek slutt.

Handlingsplan kunnskapsoversikt (PDF, 467 kB)

Handlingsplanens tiltaksliste

Tiltakslista inneheld tiltak som skal bidra til at alle som arbeidar eller er i kontakt barn, unge og vaksne i alle aldrar, skal våga å sjå, tora å spørja og ha mot til å handla slik av valden opphøyrer

Handlingsplan tiltaksliste (PDF, 295 kB)

Kontakt

Vald i nære relasjonar

Akutt hjelp

Politi 112 eller 02800

Legevakt 116 117

Krisesenteret 55 31 50 50

Overgrepsmottak 55 56 87 60

Barnevernet 56 52 13 10 (dagtid)

 

Samtale, råd og rettleiing

Barnevernet 56 52 13  10

Helsesjukepleiar 56 53 30 40

Familievernkontoret 46 61 91 50

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

VO - lina 116 006