Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Utsett du nokon for vald?

Utsett du nokon for vald?

Alle som står nær kvarandre kan krangla og vera ueinige. Det skal likevel ikkje vera slik at du gjer partnaren din eller barnet ditt redd eller utrygg. Livet i ein familie skal vera trygg for alle partar. Det skal gå an å vera ueinige, ha eigne meiningar og ville noko anna enn den du er i lag med.

Sjekk faresignal - behandlar du partnaren din bra?

Om du slår, sparkar eller kjem med truslar, audmjukar, krenker eller kontrollerer andre, utøver du vald. Om du har problem med å kontrollera temperamentet ditt, eller er oppfarande og stadig skremmer nokon du eigentleg er glad, kan du få hjelp til å endra deg.

Her finn du informasjon om hjelpetilboda Din utvei

Kontakt

Vald i nære relasjonar

Akutt hjelp

Politi 112 eller 02800

Legevakt 116 117

Krisesenteret 55 31 50 50

Overgrepsmottak 55 56 87 60

Barnevernet 56 52 13 10 (dagtid)

 

Samtale, råd og rettleiing

Barnevernet 56 52 13  10

Helsesjukepleiar 56 53 30 40

Familievernkontoret 46 61 91 50

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

VO - lina 116 006