Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Taksering eigedomsskatt

Taksering eigedomsskatt

Voss herad skal gjennomføre ny allmenn taksering i løpet av 2020, og alle eigedomar i heradet vil då verta takserte på nytt. Dei nye takstane vil danne grunnlag for utrekning av eigedomsskatt for 2021.

I fylgje eigedomsskattelova § 8 A-3 (2) skal det vere ei allmenn taksering i heradet kvart tiande år.

Det er Voss heradsstyre som har vedteke at alle eigedomar skal takserast på nytt i løpet av 2020.

Taksering eigedomsskatt 2020