Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Om kulturskulen

Om kulturskulen

Velkomen til Voss Kulturskule!
Søknads og re-registreringsfrist for skuleåret 2021/2022 er 25. mai 2021.
Søknaden vert opna 01.05.2021, og du nytter denne linken : https://NOVOSS.speedadmin.dk/tilmelding

Me tilbyr undervisning i:

  • Ca. 20 song- og instrumentaldisiplinar
  • Biletkunst
  • Dans
  • Drama/teater
  • Musikktilbod for barn/unge med særskilde behov.
  • Dirigentundervisning
  • Skapande skriving
  • Digital musikk på data

Elevar som ynskjer å seia opp plassen sin må gjera dette skriftleg.(Elevbetaling for neste semester vert berekna dersom fristen ikkje vert halden.) All utmelding er pr. e-post til rektor.

Eventuelle utlånsinstrument må leverast attende til kulturskulen på siste speletime.

Undervisninga fylgjer skuleruta for grunnskulen, og lærarane kontaktar elevane i veke 32/33 for timeavtale.

Kulturskulen har lang venteliste for nokre instrument/disiplinar. Til vanleg vert søkjarar som har stått lengst på venteliste tekne opp først. Ta gjerne kontakt for nærare informasjon.

https://www.facebook.com/vosskulturskule/