Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er eit verktøy for lag og organisasjonar til å finna fram til ulike tilskotsordningar. Voss herad tilbyr frivillige organisasjonar og foreiningar i kommunen tilgang til tilskuddsportalen. 

Enkel å bruka

Tilskuddsportalen er enkel å bruka og lett å finna fram i. Inne i portalen kan ein

  • få ei fullstendig oversikt over tilskotsordningar etter tema
  • søka etter tilskotsordningar
  • lesa nyhende om tilskot følgja med på komande søknadsfristar i kalendaren

Organisasjonsnummer er nødvendig

Ein føresetnad for å nytta Tilskuddsportalen er at organisasjonen eller foreininga har eit organisasjonsnummer. Dette får du gjennom registrering i Frivillighetsregisteret.