Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Ungdomshuset

Ungdomshuset

Ungdomshuset (UHV) er eit tilbod til ungdom frå vidaregåande skule og oppover. Huset ligg sentralt midt på Vangen like ved Tinghuset.
 

 
Ungdomshuset er ope kvar onsdag kl. 16.00-22.00, og nokre fredagar og laurdagar.Huset er drive av ungdommar, og har eit eige styre på 5-7 medlemmar som tek seg av den daglege drifta. UHV er eit rusfritt tilbod. Nytt styre vert valt av ungdommane sjølve kvar haust.