Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Vangsgryto

Vangsgryto

Ungdomsklubben Gryto held til i kjellaren i Sosialbygget (Miltzowsgate 2)

Det er faste klubbkveldar måndagar og onsdagar kl. 18:00-21:00.

Opningstidene føl skuleruta.