Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kraftfondet

Kraftfondet

Kraftfondet er eit kommunalt næringsfond. Du kan søkja om midlar frå fondet heile året.

Kraftfondet

Du kan søkja om midlar til m.a. næringsføremål og næringsutvikling, stadutvikling og næringstiltak til beste for husdyrbruket.

 

Etablerartilskot

Du kan søkja tilskot når du skal etablera eigen verksemd på Voss.

Slik søkjer du

Send søknad i fritekst anten på epost til postmottak@voss.herad.no  eller pr post
til Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss.