Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kraftfondet

Kraftfondet

Kraftfondet er eit kommunalt næringsfond. Du kan søkja om midlar frå fondet heile året.

Kraftfondet

Du kan søkja om midlar til m.a. næringsføremål og næringsutvikling, stadutvikling og næringstitak til beste for husdyrbruket.

Etablerartilskot

Du kan søkja tilskot når du skal etablera eigen verksemd på Voss.

Slik søkjer du

Send søknad i fritekst anten på epost til postmottak@voss.herad.no  eller pr post
til Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss.

Søknaden vert handsama 3 veker før oppsett møte i Utval for næring og tiltak (jfr møtekalendar for Voss herad).

Kontakt

Anders Gjøstein
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 952 62 093