Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Tilskot til drift med taubane, hest og anna i skogen

Tilskot til drift med taubane, hest og anna i skogen

Ein kan få tilskot til drift med taubane, hest, drift i bratt terreng o.a. Det er Fylkesmannen si landbruksavdeling som gjev retningsliner og tildeler tilskot.

Kven kan få tilskot

Skogeigar

Føremål med tilskotet

Auka skogbruket sin medverknad til verdiskaping og sysselsetting i distrikta gjennom berekraftig utnytting av virkesressursane i vanskeleg skogsterreng i tråd med gjeldande skogpolitikk.

Tilskotssatsar

Kr 90,- / m3 for gran (for 2019)

Søknad

Søknadsskjema SLF-916

Send søknad til:
Fylkesmannen i Vestland
Postboks 7310
5020 Bergen

Det er ingen søknadsfrist.

Kontakt

Bjørn Hystad
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 417 04 901