Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Tilskot til skogkultur

Tilskot til skogkultur

Som skogeigar kan du søkja om tilskot til skogkultur dersom du eig meir enn 10 daa produktiv skog. 

Kva er tilskot til skogkultur

For å stimulera til utvikling av kvalitetsskog vert det gjeve både statleg og kommunalt tilskot til skogkultur. 

Grensa på 10 daa produktiv skog kan fråvikast dersom søknaden gjeld tiltak i samarbeid med fleire eigedommar. 

Søknad

Søk om skogkultur

 

Det er ingen søknadsfrist.

Kontakt

Bjørn Hystad
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 417 04 901