Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Tilskot til skogkultur

Tilskot til skogkultur

Som skogeigar kan du søkja om tilskot til skogkultur dersom du eig meir enn 10 daa produktiv skog. 

Kva er tilskot til skogkultur

For å stimulera til utvikling av kvalitetsskog vert det gjeve både statleg og kommunalt tilskot til skogkultur. 

Grensa på 10 daa produktiv skog kan fråvikast dersom søknaden gjeld tiltak i samarbeid med fleire eigedommar. 

Søknad

Søk om skogkultur

 

Det er ingen søknadsfrist.

Kontakt

Bjørn Hystad
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 417 04 901