Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Stønad til driftsbygningar

Stønad til driftsbygningar

Planlegg du å gjera investeringar i gardsdrifta, kan du søkja om stønad frå heradet sitt kraftfond og Innovasjon Noreg. 

Du kan søkja om støtte til

  • Investeringar ved generasjonsskifte på garden
  • Investering i mjølkerobot
  • Nytt gjødsellager
  • Ny driftsbygning
  • Utviding eller modernisering av driftsbygning
  • Andre investeringar på garden

 

Søk om stønad frå Voss herad sitt kraftfond

Søk om stønad frå Innovasjon Noreg