Voss Herad

Leige av torgplass

Leige av torgplass

 

Ting torgplass ved å sende oss ein e-post der du skriv

 • Kontaktinformasjon til kontaktperson
 • Ynskja leigeperiode:
  Torgplass kan bestillast for maksimalt fire månadar om gongen
 • Ynskja størrelse på torgplass:
  Liten plass: inntil 5 meter
  Stor plass: over 5 meter
 • Om du ynskjer plass med eller utan straumtilkopling
 • Kva du ynskjer å selja

På torget kan du selja

 • Tradisjonelle torgvarer
 • Lokalprodusert mat og produkt 
 • Produkt med lokal tilknytning
 • Sesongprodukt
 • Anna handel kan vurderast

Prisar

 • Liten plass: under 5 meter
 • Stor plass: over 5 meter
Prisar - Torgleige
Tid Liten plass Stor plass Tillegg for straum
Per månad 1100 kr 1265 kr 400 kr
Per veke (måndag-laurdag) 700 kr 960 kr 145 kr
Per dag, måndag-torsdag 215 kr 320 kr 35 kr
Per dag fredag-laurdag 215 kr 420 kr 35 kr

Torgleige dekker leige av tilvist areal og rett til uttak av vatn. Kostnad vert fakturert.

Praktisk informasjon om torgplass

 • Torgplass kan berre nyttast på kvardagar, og seinast til kl. 2200 i sommarhalvåret.
 • Mobil salsvogn kan stå på tildelt torgplass 24 timar i døgnet i leigeperioden. Er det planlagt stengt meir enn ein kvardag eller på laurdag må ein likevel flytte vogna.
 • Tilsendt leigebevis skal liggja synleg på tildelt plass
 • Torghandlarane må halde seg innanfor tildelt areal skissert i leigebeviset:
  Torgplassane er oppmerkte med små, raude knottar. Det er 5 meter mellom kvart merke.
 • Nøkkel til straumskåp kvitterar du ut og inn i servicetorget
   

Kontakt

Innbyggjarservice
E-post
Telefon 56 51 94 00