Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kommunale avgifter/eigedomsskatt

Kommunale avgifter/eigedomsskatt

Alt om eigedomsskatt og kommunale avgifter i Voss herad:

Vatn, avløp, septikavgift, feieavgift, eigedomsskatt

Kva kan du få hjelp til?

  • Søknad om fritak for feieavgift og septikavgift
  • Søknad om nedsetjing av eigeedomsskatt

Slik søkjer du

Søknadsskjema

 

Søknadsfristar

Frist eigedomsskatt for skatteåret er innan 30.11. Andre typer søknader vert behandla fortløpande. 

Kontaktinformasjon

Avdeling for kommunale krav

Tlf 56 51 94 00

Lover og reglar

Eigedomsskatten

Panteloven

Inkasso Lov

Inkasso Forskrift

Skattebetalingsloven

Renter ved for sein betaling

Tvangsåtgjersle

Rettsgebyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klage

Postmottak°voss.herad.no