Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kva kan skatteoppkrevjaren hjelpe meg med?

Kva kan skatteoppkrevjaren hjelpe meg med?

Ta kontakt med skatteoppkrevjaren for spørsmål kring

 • Avrekning 
 • Tilbakebetaling av skatt
 • Innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift
 • Rettleiing og kontroll av arbeidsgjevarar
 • Føring av skatterekneskapen og fordeling av skatteinntekter til stat, fylke og kommune
 • Skatteattest

Ta kontakt med skatteetaten for spørsmål kring 

 • Fastsetjing
 • Skattemelding
 • Skattekort
 • Utskriving av forskotsskattar
 • Innkrevjing av meirverdiavgift

Skatteetaten

Kontakt

Skatteoppkrevjaren, avd. privat
E-post
Telefon 56 52 32 45


Bankgiro for skatt: 6345.07.46217

Skatteoppkrevjaren, avd. bedrift
E-post
Telefon 56 52 32 46


Bankgiro for skatt: 6345.07.46217