Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Overføring til staten (Skatteetaten) frå 01.11.20

Overføring til staten (Skatteetaten) frå 01.11.20

Frå 1. november 2020 overtek Skatteetaten ansvaret for dei oppgåvene kommunane v/ skatteoppkrevjar har i dag.

Skatteetaten vil med dette få eit heilheitleg ansvar for fastsetjing, innkrevjing og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne dato er det ikkje lenger skatteoppkrevjar (kemner) i heradet.

Meir info vil bli lagt ut på våre nettsider og på skatteetaten.no

Oppgåvene som vert overført til Skatteetaten i november er m.a.

  • handsaming av restskatt
  • skattepengar til gode
  • tilleggsforskot
  • forskotstrekk
  • arbeidsgivaravgift
  • motrekning og utleggstrekk knytta til skattekrav
  • skatteattest
  • konto-/saldoutskrift for skatt og avgift