Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Skatteattest

Skatteattest

Du treng ein attest for skatt og meirverdiavgift når du vil ha dokumentasjon på om di verksemd eller du personleg skylder skatt/meirverdiavgift eller ikkje.

Bestill skatteattest

Du kan også få tilsendt skatteattest ved å kontakta skatteoppkrevjaren.

Attesten er gyldig i seks månadar. 

Kontakt

Skatteoppkrevjaren, avd. privat
E-post
Telefon 56 52 32 45


Bankgiro for skatt: 6345.07.46217

Skatteoppkrevjaren, avd. bedrift
E-post
Telefon 56 52 32 46


Bankgiro for skatt: 6345.07.46217