Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

 

Samleside for frivillig innsats i samband med korona finn du her: Samleside frivillig innsats

 

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Brannberedskap

Brannberedskap

Om det skulle oppstå ein kristisk situasjon som brann, eksplosjon eller ulykke: Ring 110 - oppgje namn, adresse og beskriv hendinga.

Voss Brannvern har som føremål å verna liv, helse, miljø og materielle verdiar mot brann og eksplosjon, mot akutte ulykker og andre uønskte hendingar. 

Voss brannvern dekkjer heile kommunen, samt at det vert ytt bistand til nabokommunar.

Voss brannvern er i tillegg IUA vertskommune: Ved hendingar med akutt forureining rykkjer brannvernet ut i eigen kommune. Ved behov deltek Voss brannvern heilt ned til Osterøybrua, og i kommunane Granvin, Ulvik, Eidfjord og Kvam Herad.

Kontakt

Bjørn Dolve
Kontaktperson brannberedskap
E-post
Telefon 56 51 46 80

Adresse

Postboks 145
5701 Voss
Tlf. 56 51 46 80
Vakthavande Voss brannvern, mobil: 992 07 172
Epost: brann@voss.kommune.no
Kontortid: kl.08.00-15.30