Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Brannvernopplæring

Brannvernopplæring

Voss brannvern tilbyr brannvernopplæring og sløkkjeøvingar til organisasjonar, lag, skular og verksemder.

Ynskjer du brannvernopplæring tek du kontakt på brann@voss.herad.no for meir informasjon og pris. 

Kontakt

Voss brannvern
E-post
Telefon 56 51 94 00

Adresse
Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid
08.00-15.30