Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn

Gjeld alle heilårs- og fritidsbustader i Voss herad som har pipe med eldstad og tilrettelagt tilkomst for feiing med godkjent stige eller faste trinn på tak, i samsvar med gjeldande forskrifter, eller godkjent feieluke på loft.

Feiing 

 1. Kommunen skal syta for at røykkanalar i fyringsanlegg som vert bruk til oppvarming av byggverk, vert feia ved behov. Gjeld både flytande og fast brensel. jf. Forskrift om brannforebygging §17
 2. Varsel og gjennomføring av feiing av skorstein i hovudsak annakvart år, basert på behovsprøvd feiing
 3. Opplysningar om tilstanden til skorsteinen
 4. Råd om rett fyring og om kva ein skal gjera ved pipebrann
 5. Kontroll av eldstad eller fyringsanlegg
 6. Råd i saker som omhandlar piper eller fyringsanlegg
 7. Førebyggjande brannverninformasjon

Tilsyn av fyringsanlegg

 1. Varsel og gjennomføring av tilsyn av eldstader kvart fjerde år
 2. Opplysningar om tilstand på eldstaden
 3. Råd om rett fyring og om kva ein skal gjera ved pipebrann
 4. Råd om plassering, vedlikehald og bruk av sløkkjeutstyr
 5. Råd om plassering og vedlikehald av røykvarslarar
Prisen for tenesta vert sett i samsvar med kommunalt gebyrregulativ 

Viktig informasjon

 • Voss herad nyttar sms-varsling ved feiing og tilsyn. Ved mottatt varsel ber me om de nyttar mottatt lenkje for tilbakemelding om det høver eller ikkje.
   
 • Dersom du ynskjer å kontrollera om dei opplysningane som ligg inne på deg er korrekte, kan du vitja www.servicevarsling.no for å sjå kva som er registrert på deg. Det er viktig at du av og til går inn og sjekkar.
   
 • Dersom du eig ein bustad, men leiger han ut, er det viktig at brukar blir informert om at feiaren kjem. Det er huseigar sitt ansvar å informera.

Kontakt

Feiar - Voss Brannvern
E-post
Telefon 56 51 94 00

Adresse

Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid

08.00-15:30