Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan er viktige styringsdokument for Voss herad. Økonomiplanen gjeld for fire år og vert rullert kvart år. Økonomiplanen er retningsgjevande for utgifter, inntekter og prioriterte oppgåver i perioden. Årsbudsjettet er bindande.

Rådmannen lagar eit framlegg til årsbudsjett og økonomiplan for Formannskapet om hausten. Formannskapet kan endra på rådmannen sitt framlegg, og legg sitt framlegg ut på offentleg høyring i desember. Heradsstyret behandlar formannskapet sitt framlegg og vedtek det endelege budsjettet for påfølgande år i desember.

Under finn du ei oversikt over årsbudsjett og økonomiplanar. Årsbudsjettet er lagt fram som fyrste året av ein økonomiplan.

2021

1. Digitale versjonar

Vedteke årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (Heradsstyret 17.12.2020): trykk her

Rådmannen sitt framlegg (oktober 2020): trykk her

2. Dokumentversjon av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024: trykk her (PDF, 3 MB)

2020

1. Digitale versjonar

Vedteke årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023: trykk her

2. Dokumentversjon

Dokumentversjon av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023: trykk her (PDF, 3 MB)