Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Framlegg til økonomiplan

Framlegg til økonomiplan

Rådmannen sitt framlegg til fireårig økonomiplan for Voss herad 2021-2024 er no presentert i ein digital versjon som du finn her: Framlegg økonomiplan 2021-2024

Økonomiplanen som vert lagt fram no er ein retningsgjevande plan som skal gi rammer for arbeid med årsbudsjett for 2021, og vidare utgreiingar som må gjerast før endeleg økonomiplan vert vedteke i desember 2020. Offentleg høyring der alle kan koma med innspel vert gjennomført i november/desember.