Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Aktuelt Vossaklima 2030

Korleis kan Voss nå nasjonale mål for kutt i klimagassutslepp? Kva skal til for å verta eit nullutsleppssamfunn?

  

 

Vossaklima 2030 inviterer frivillige lag og organisasjonar til å sende inn postkort frå 2050! 

 

 

Meld deg på klimaverkstad for ungdom laurdag 19/3.

Her vert det gode diskusjonar kring klima og berekraft - god lønsj - godt selskap - og gratis kino etterpå😀 

 

Fleire tok turen innom BYGDELAB Vossaklima 2030 i går, innan turen gjekk vidare til Klimacafè om flaum og klimatilpassing.

 

 

Bli med på offisiell opning av BYGDELAB klokka 18.00 i Gamlekinoen og kom vidare med på klimacafè om flaum og klimatilpassing i tinghuskantina den 15. mars!

 

Klimaverkstad for ungdom den 19. mars frå klokka 10.00 - 15.00.

 

Vossaklima 2030 inviterer til Bygdelab i foajèen i Gamlekinoen frå 15. mars. Alle er velkome inn for ein prat, her kan de stille spørsmål eller gje innspel til det vidare arbeidet med klimaplanen. 

 

Klimadagen BLØME vart ein dag då oppdatert kunnskapsgrunnlag vart presentert og klimapsykologane inspirerte og engasjerte Vossingane til ny giv i arbeidet med klima og berekraft.  

 Klimapsykologane Knut Ivar Karevold og Ragnhild Nilsen let seg imponera av klimasatsinga i Voss herad. Dei deltok på klimadagen Bløme i Voss kulturhus torsdag.

Voss Natur og Ungdom får Voss herad sin Miljøvernpris for 2021. Det var nestleiar i utval for klima og miljø, Dag Sandvik, som delte ut prisen.